SERVICII OFERITE

A. Consultanta pentru documentarea si implementarea in vederea certificarii:

B. Consultanta pentru documentarea si implementarea in vederea acreditarii:

C. Formarea si perfectionarea pentru:
Experti, manageri si auditori in domeniul sistemelor de managementul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, sigurantei alimentului si in domeniul laboratoarelor de incercari.
 • sistemelor de management de responsabilitate sociala SA-8000
 • NOUTATI: Trecerea la ISO 19011:2018 pentru formarea auditorilor

 • D. Instruire in domenii specifice privind:

  E. Audit intern, audit de secunda si terta parte pentru:

  F. Instruire consultanta pentru:
  Prezentare sub forma de instruire a structurii si continutului documentarii sistemului (manual, proceduri) ca aplicatii la specificul societatilor din care fac parte cursantii, pentru:


  Consultanta, instruire si audit in domeniul managementului calitatii, mediului, sigurantei alimentului, sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiei, acreditarii laboratoarelor si organismelor.
  GRUPUL PRISMA

  S.C. PRISMA S.R.L.
  S.C. PRISMA QUALITY SISTEMS S.R.L.