PACHETE DE SERVICII DE INSTRUIRE SI CONSULTANTA

   Serviciile de audit / evaluare, instruire (formare / perfectionare) si consultanta (documentare / implementare) sau asistenta (audit intern de implementare, mentinere, perfectionare auditori, asistenta la acreditare sau certificare) pot fi oferite grupat sau individual intr-un mod ajustabil, conform necesitatilor exprimate sau identificate cu ocazia auditului de diagnostic.

   1. SERVICIU DE CONSULTANTA PENTRU DOCUMENTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENTUL CALITATII, SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU, SISTEME DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA, SISTEME DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTELOR, SISTEME DE MANAGEMENT IN LABORATOARELE DE INCERCARE SI MEDICALE
       1.1. Audit/evaluare diagnostic a societatii / laboratorului fata de standardul de referinta;
               -- elaborare raport, concluzii, recomandari;
               -- planificarea implementarii;
       1.2. Instruirea expertilor si managerilor urmand a avea functii de executie, control si conducere in sistemul de management implementat;
       1.3. Consultanta pentru elaborarea documentatiei sistemului de management, manual, proceduride sistem si operationale, fise de proces;
       1.4. Consultanta pentru implementarea sistemului elaborat;
       1.5. Consultanta pentru identificarea, revizia, completarea sau elaborarea documentelor necesare planificarii, functionarii si controlului proceselor, procedurilor specifice de incercare in laborator,;
       1.6. Optional:
               1.6.1. instruire auditori interni;
               1.6.2. audit intern de implementare a sistemului si calificare auditori interni;
               1.6.3. asistare la certificare/acreditare pentru stabilirea si implementarea actiunilor corective necesare;

   2. SERVICII DE INSTRUIRE PENTRU FORMAREA AUDITORILOR INTERNI SI MANAGERI
       Referentiale actuale:
               1) ISO 17025 pentru laboratoare, suplimentar ISO 15189 pentru laboratoare medicale;
               2) ISO 9001 pentru sistemul de management al calitatii
               3) ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu
               4) ISO 45001 pentru sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca
               5) ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 + ISO 22000 pentru sistemele de management integrat
               6) ISO 19001 pentru auditarea sistemelor de management si auditori interni


CURS PERFECTIONARE MANAGERI SI AUDITORI

   P1. Instruire manageri pentru referentialele noi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 17025:2018 (laboratoare de incercari), ISO 19011:2019

Numarul de participanti nelimitat. Se asigura suport de curs. Se elibereaza diploma de perfectionare.
Consultanta, instruire si audit in domeniul managementului calitatii, mediului, sigurantei alimentului, sanatatii si securitatii in munca, securitatii informatiei, acreditarii laboratoarelor si organismelor.
GRUPUL PRISMA

S.C. PRISMA S.R.L.
S.C. PRISMA QUALITY SISTEMS S.R.L.